Anlaşmalı Boşanma davası nedir

Anlaşmalı Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, kişilerin karşılıklı olarak tüm hususlarda bir anlaşmaya vararak ve bunu, anlaşmalı boşanma davası protokolü imzalayıp mahkemeye sunarak açtıkları boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası her açıdan tarafların lehlerinedir ancak birtakım şartları bulunmaktadır. Bu şartların en başında ise bir yıl evli kalma zorunluluğu gelmektedir. Bunun anlamı özetle şudur; Evliliğini sona erdirmekte karar kılmış kişiler, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için bir yıl evli kalmak zorundadırlar. Aşağıda ele aldığımız bu konu ile ilgili sık sorulan sorular, aklınıza takılan tüm hususlarda aydınlatıcı bir içerik olacaktır.

Anlaşmalı boşanmada mahkeme masraflarını ve vekalet ücretini kim öder?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, her hususta bir anlaşmaya varmalıdırlar. Aksi halde bu dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Bu sebeple mahkeme masrafları ve vekalet ücretini kimin ödeyeceği, tarafların yaptıkları sözleşme uyarınca belirlenecektir.

Anlaşmalı boşanmada 15 günlük temyiz süresini kısaltmak mümkün mü?

Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra davalı ve davacının mahkemeye verecekleri temyizden feragat dilekçesi ile 15 günlük temyiz süresini ortadan kalkacaktır.

Anlaşmalı boşanma sonucunda verilen boşanma kararı ne zaman kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası sonucunda mahkemenin vereceği karar, taraflara tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmaz ise ve bu karar yüksek mahkemeye taşınmaz ise boşanma kesinleşecektir.

Anlaşmalı boşanma davasından feragat edilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasından feragat, yüksek mahkeme de dahil olmak üzere davanın her aşamasında mümkündür.

Anlaşmalı boşanmada delil göstermek gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucunda açılan bir dava olmasından ve bir çekişmenin bulunmamasından dolayı delil göstermeyi gerekli kılmamaktadır. Özetle hakim, boşanmada bir inceleme yapmayacak sadece anlaşmalı boşanma protokolünün uygunluğuna bakacaktır.

Hakim, boşanma protokolünü uygun bulmazsa ne olur?

Anlaşmalı boşanma davası protokolü hakim tarafından uygun bulunmaz ise, protokol üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikleri yaparken de tarafların beyanlarına önem gösterecektir. Taraflar, yapılan değişikliklere onay verir ise boşanma gerçekleşecektir. Ancak taraflar, hakimin boşanma protokolü üzerinde yaptığı değişiklikleri onaylamaz ise dava çekişmeli boşanma davasına evirilecektir.

Anlaşmalı boşanma anlaşmasını imzaladım fakat fikrimi değiştirdim. Duruşmada boşanmak istemediğimi söyleyebilir miyim?

Anlaşmalı boşanma davasının görüleceği duruşma sırasında taraflardan birisi, boşanmak istemediğini beyan edecek olursa boşanma gerçekleşmeyecektir. boşanma protokolünü imzalamış olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Eşimle ayrı şehirlerdeyiz, eşim kendi oturduğu yerde dava açmış. Ben oraya gitmek zorunda mıyım?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların dinlenilmesi bakımından duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir. Bunun sebebi ise bu tür boşanmalarda taraflar talimat ile dinlenmez.

Anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladım. Mahkemeye gitmek zorunda mıyım?

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin boşanma kararına hükmetmesi, tarafların aynı anda ve bizzat hakim tarafından dinlenmesinden geçmektedir. Özetle taraflar duruşmada hazır olarak bulunmalıdır aksi halde hakim, boşanmaya karar veremeyecektir. Ancak Ankara boşanma avukatından hukuki destek alırsanız, muhtemel hak kayıpları yaşamamanız adına doğru bir adım olacaktır.

Boşandığım eşimle yeniden evlendim, fakat yine boşanmak istiyorum. Anlaşmalı boşanma davasında belirtilen 1 yıllık süre hangi evliliğe göre belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davalarında dikkate alınacak süre, son yapılan evlilikte geçen süre olacaktır.

1 yıllık süre dolmadıysa anlaşmalı boşanma davası reddedilir mi?

Evlilikte bir yıllık süre geçmeden anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Ancak hakim sırf bu nedenden dolayı davayı reddetmeyecektir. Mahkeme tarafları etraflıca dinleyerek, diğer özel ve genel boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceletecektir. Bu duruma göre de nihai kararını verecektir.

Anlaşmalı boşanmada 1 yıllık süre neye göre belirlenir?

Anlaşmalı boşanma için gereken bir yıllık evlilik süresi, resmi evlilik tarihi esas alınarak belirlenmektedir. Davanın açıldığı tarih ise boşanma dilekçenin harcının ödenmesi sonrası mahkemeye başvurulduğu tarihtir. Eğer taraflar, bir boşanma avukatının yardımı olmadan boşanma davası açmak istiyorsa, boşanma dilekçesi örneğinden yararlanabileceklerdir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma, mahkemenin iş yükü ve tarafların her konuda pürüzsüz anlaşmasına bağlı olarak 1 ya da 2 celse kadar sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

Boşanmak isteyen tarafların evlilikleri en az bir yıl sürmelidir. Bu şart sağlandıktan sonra taraflar anlaşarak ya da boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma taleplerini dile getirirler. Talep üzerine hakimin boşanma kararı vermesi için, tarafları bizzat dinleyerek boşanmanın hukuki sonuçlarının farkında olduklarına kanaat getirmesi gerekmektedir. Aralarındaki boşanma protokolünün uygunluğunu da inceleyen hakim, herhangi bir sorun göremez ise boşanmaya karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanma davası nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön