Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, anlaşmalı boşanma davasının tarafları arasında imzalanıp mahkemeye sunulan bir sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın en kolay yolu olan anlaşmalı boşanma açısından bir gereklilik arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün gerekli olmasının sebebi, hakimin bu sözleşme üzerinden bir hükme varmasıdır. Şöyle ki hakim, boşanma davası için herhangi bir inceleme yapmadan kararını bir ya da iki celse içerisinde açıklayabilmektedir. Bunun nedeni ise anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca kabul edilerek mahkemeye dilekçe ile beraber sunulmuş olmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlanacağına dair birkaç husus, kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Ve TMK tarafından anlaşmalı boşanma davası protokolünde bulunması gerekenler düzenleme altına alınmıştır. Buna göre;

  1. Boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat vb.)
  2. Müşterek çocukların durumu (velayet)

Anlaşmalı boşanma davası açısından hazırlanan protokol içerisinde bulunmalı ve bu konularda tarafların herhangi bir anlaşmazlıklarının olmaması gerekir. Aksi halde hakim, boşanma davasını reddedebilecektir. Aynı zamanda bu hususların dışında taraflar, boşanma ile beraber gerçekleşecek olan tüm maddi ve manevi hususlarda da hemfikir olmak zorundadır. Aksi halde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü; Aile Mahkemelerinde görülmekte olan anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların anlaştıklarını bildirir nitelikteki sözleşmenin mahkemeye sunulması ile boşanmanın hızlıca sonuçlanması için gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası protokolünün tam olarak ne olduğu hakkında ise açıklama yapmak gerekirse; boşanmaya karar vermiş bireylerin, boşanmanın sonucunda meydana gelecek konularda anlaşmaya varmalarıdır. Bu anlaşmaya vardıklarını gösterir belge ise boşanma protokolüdür. Boşanma sonucunda ortaya çıkacak ve anlaşılması gereken hususlar ise şöyledir;

  • Yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ve iştirak nafakası,
  • Maddi ve Manevi bütün tazminat taleplerinde,
  • Evlilik birliğinin devamı sırasında kazanılmış boşanmada mal paylaşımı,
  • Eğer çocuk varsa onun velayet konusu,

Boşanma protokolünde muhakkak çözüme kavuşturulması gereken konulardır.

Anlaşmalı boşanma davasında, boşanmanın bütün sonuçlarında ortak bir paydada buluşan taraflara, duruşma sırasında hakim bir daha bunu sorarak teyit etmiş olacaktır. Hakimin boşanma protokolünde inceleyeceği hususlar ise; maddi ve manevi menfaatlerin taraflar arasında hakkaniyete uygun düşecek şekilde paylaştırılıp paylaştırılmadığı, eğer bir çocukları varsa bu çocuğun velayetinin hangi eşte kalacağına dair olacaktır. Çünkü takdir edersiniz ki boşanma, çok büyük etkileri olan bir davadır. Sadece boşanan eşleri değil, çocuk açısından da ağır etkileri bulunmaktadır. Hakimin ise boşanma protokolünü taraflara duruşmada onaylatması, boşanma konusunda ikna olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, yazımızda ele aldığımız üzere, tarafların hukuk önünde bir anlaşmaya vararak boşanmalarını ele almaktadır. Anlaştıkları hususlara dair olarakta bir belge niteliği taşımaktadır. Anlaşmalı boşanma davası içerisinde bir Ankara boşanma avukatından yardım alınması ise hem taraflar hem de boşanma davasından dolayı hak kaybına uğrayacak kişilerin, hakları bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Boşanma davasının bu denli büyük yıkımlara neden olabileceğini de göz önünde bulundurursak, avukattan destek almak bir keyfiyetten ziyade zorunluluktur. Ancak bir Ankara boşanma avukatından yardım almamakta kararınız kesin ise sitemizde bulunan, boşanma dilekçesi örneğimizden de yararlanabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön