Anlaşmalı Boşanma Protokolü

anlaşmalı boşanma protokolü

Boşanma kararı veren eşler, daha önceden uzlaşarak hazırladıkları bir anlaşmalı boşanma protokolünü boşanma dilekçesine ekleyerek mahkemeye sunarak anlaşmalı boşanma için ilk yasal aşamayı tamamlamış olurlar. Eşlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için düzenlemiş oldukları anlaşmalı boşanma protokolü mahkemenin denetimine tabidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün kanunda öngörülen şartlarına uygun olması gerekmektedir. Hakim onayına sunulan anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü halinde boşanma davasını açılmasına engel bir durum oluşmayacaktır. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde altında düzenlenmiş olup, anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin protokol hazırlayıp süratli bir şekilde boşanmalarını yardımcı olmaktadır.

Boşanma talebiyle mahkemeye başvuran ve dava dilekçesine anlaşmalı boşanma protokolü ekleyen eşlerin, davaya konu protokolde mali veya maddi konulara ilişkin nedenlerle çocuklarının durumunu belirlemiş olmak zorundadırlar. Anlaşmalı boşanmada yukarıda belirtilen zorunlu şartların dışında keyfe bağlı hususların yer alması da mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Eşler arasındaki Evliliğin en az bir yıl sürmesi
mahkemeye birlikte başvurması ya da diğer eşin boşanma davasına icazet vermesi,
Eşlerin açıklamalarının ortak ve birbirine uygun olması,
Boşanma davasında maddi hususlarda ve çocuğun durumuna ilişkin anlaşmalı boşanma protokolündeki anlaşmanın hakim nazarında uygun kabul edilmesi.
Hakimin anlaşmalı boşanmaya ilişkin karar verilebilmesi için yukarıda sayılan dört koşulun birlikte gerçekleşmesi şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İçeriği Nedir?

Boşanma Neticesindeki Maddi Hususlar
Maddi veya Manevi Tazminat,
Yoksulluk Nafakası,
Çocukların Velayeti,
İştirak Nafakası,
Diğer Eşin Çocukla İlişkisi,
İhtiyari konular.

Yukarıda sayılan konulara ilişkin eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlarda karar kılar ve protokole eklerler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmada davasının tek celsede sonuçlanması ihtimalinde bu süre Adalet Bakanlığının belirlediği sonuçlanma süresine binaen 40 gün olarak belirtilmiştir. Ancak boşanma davasında hakimin tek celsede boşanma kararına vermediği hallerde, bu süreç 40 günü aşabilir. Eşlerden birisinin davasından feragat edilmesi durumunda boşanma davası bir günde sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerin en son birlikte oturdukları yer mahkemesi ya da boşanma davası açan eşin en son ikamet ettiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön