Ayrılık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ayrılık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ayrılık kararı hakkında merak edilenleri bu sık sorulan sorularda ele almaya çalıştık. Mahkeme tarafından her zaman boşanma kararı verilmeyebilir. Ya da taraflar boşanma talebinde bulunmadan ayrılık kararının verilmesi için mahkemeye başvurabilirler. Türk Hukukunda, ayrılık kararı da düzenleme alanı bulmuştur. Bunun başlıca nedeni ise boşanmanın, hem taraflar hem de çocuk açısından çok ağır sonuçlarının olmasıdır. Kanun koyucu, bu ağır sonuçlardan kişileri kurtarmanın yolunu ise ayrılık kararında bulmuştur.

Açılacak boşanma davasında ise alanında uzman bir Ankara boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Ayrılık süresi bitmeden anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi?

Kişilerin evliliğinden, boşanma davasının açılacağı tarihe kadar 1 yıllık süre geçmiş ise verilen bu kararın beklenmesine gerek olmadan anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir.

Ayrılık süresi ne zaman başlar?

Boşanma davasında ya da başlı başına talep doğrultusunda verilecek bir ayrılık, kesin bir karar değildir. Mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi, temyiz süresinin geçirilmesine veya temyiz edilmiş ise bu kararın onaylanmasına bağlıdır. Kararın kesinleşmesi ile de süre başlamış olacaktır.

Ayrılık kararı varken eşlerden birisi başka birisi ile ilişki yaşayabilir mi?

Evliliğin temel yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğü, evlilik resmi olarak son bulana kadar devam etmektedir. Diğer bir anlatımla, mahkeme tarafından bu kararın verilmiş olması sadakat yükümlülüğünün rafa kalkacağı anlamını taşımamaktadır. Bu süreçte, yükümlülüğünü ihlal ederek aldatma fiilini icra eden tarafa, boşanma davası açılabilecektir.

Ayrılık kararı verildikten sonra eşimden şiddet gördüm. Hemen boşanma davası açabilir miyim?

Mevcut bir ayrılık hükmü bulunsa dahi, boşanmanın genel ve özel sebeplerinden birisinin gerçekleşmesi ki özellikle bir mutlak boşanma sebebinin vuku bulması halinde derhal boşanma davası açılabilecektir. Bu sebeple aile içi şiddete maruz kalan eş boşanma davasını her zaman açabilir.

Boşanma davasında verilen ayrılık kararı temyize götürülür mü?

Bu kararlar, aynı boşanma davalarında olduğu gibi 15 gün içerisinde yüksek mahkemeye götürülebilir.

Ayrılık süresi ne kadardır?

Mahkeme tarafından verilen sürelerin alt ve üst limiti, TMK tarafından düzenlenmiştir. Ancak hakim, olayın seyrine göre bu limitler arasında bir süreye de hükmedebilecektir. Kanunda düzenlenen süreler; en az 1 yıl en çok 3 yıldır. Ve bu süreler, kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Ayrılık talebi ile açılan davada boşanma kararı verilebilir mi?

Mahkemeden talep edilen, ayrılık ise mahkeme boşanmaya karar veremez. Bunun sebebi ise taleple bağlılık ilkesidir.

Mahkemeden yalnızca ayrılık talep edilebilir mi?

Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebeplerinden birisinin gerçekleşmediği durumlarda, mahkemeden ayrılık talebinde bulunulabilir.

Boşanma davasında ayrılık kararının verilmesi hangi şartlara bağlıdır?

Açılan bir davada davacı aslında boşanma davası açmakta haklı ise (örneğin davalı eşi ona hakaret ettiyse) fakat mahkemece tarafların barışma ve evliliklerini devam ettirme ihtimali olduğu kanaatine varılırsa bu durumda ayrılık hükmünü açıklar.

Ayrılık kararının koşulları nelerdir?

Mahkeme tarafından ayrılığa hükmedilebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar;
-Ayrılığa veya boşanmaya ilişkin açılmış bir dava olmalıdır.
-Boşanma sebepleri gerçekleşmelidir.
-Ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunmalıdır.

Mahkeme tarafından verilen ayrılık kararı sonrası ayrı geçen süreye dayanarak terk sebebiyle boşanma davası açılabilir mi?

Terk sebebiyle açılacak boşanma davalarında şart, evi terk eden eşin herhangi bir hukuka uygun sebebe dayanmadan bu fiili gerçekleştirmesidir. Ancak mahkeme tarafından verilen ayrılık hükmü uyarıca gerçekleştirilen ortak konuttan ayrılma fiili, hukuka uygundur. Bu sebeple terk nedeniyle boşanma davası açılamaz. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki hakimin vereceği ayrılığa yönelik sürelerin sonra ermesinden sonra hala evlilik birliği tam anlamı ile kurulmamış ise hakim, boşanmaya karar verecektir.

Ayrılık Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön