Boşanma Sebepleri Nelerdir?

boşanma sebepleri

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma yani evlilik birliğini sona erdiren karar ancak Aile hakimi tarafından boşanma sebeplerinin varlığı durumunda mümkündür. Aile hukukuna göre boşanma işleminin gerçekleştirilebilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen genel veya özel boşanma sebeplerinden birinin mevcut olması şarttır. Mahkeme dosya üzerinden gerçekleştirdiği inceleme işlemi neticesinde TMK’da sayılan genel veya özel boşanma sebeplerden birisinin olmadığını tespit ederse, davayı esastan reddedecektir.

Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma davası açmak isteyen tarafın kanunda öngörülen iki sebepten birine dayanması gerektiği için, bu dayanılan sebepler neticesinde açılacak olan davalar şu şekilde adlandırılmaktadır:

 • Çekişmeli Boşanma Davası,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası,

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları davanın sonuçlanma süresine açısından farklılık barındırmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları en geç 1 ay içerisinde sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları ise 1 yıl ve daha fazla sürebilmektedir. Bu sebeple boşanma sebebiniz ve dava türünüz ne olursa olsun uzman bir Boşanma avukatından Hukuki Danışmanlık hizmeti almak sizin yararınıza olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın hüküm ve sonuçları üzerinde anlaşmaya vardıkları evlilik birliğini sona erdiren kurumdur. Eşlerin anlaşarak boşanabilmeleri için eşlerden birisinin boşanma nedenlerini belirterek dava açması ve diğer eşin de bu dava talebini kabul etmesi ve itirazlarının yer almaması gerekmektedir. Ayrıca boşanma nedenleri olan eşlerin birlikte mahkemeye başvurmaları mümkün olmakla birlikte, bu halde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı boşanma sebebine dayanılarak mahkeme boşanma kararı verir.

Eşlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için kanunda aranan şartlar şunlardır;

 • Eşler arasında evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin bir sözleşmeyle, boşanma ve boşanmanın şartları hakkında anlaşmış olmaları,
 • Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olması,
 • Eşlerden birisini açtığı davayı diğer eşin kabul etmiş olmasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanmada eşler boşanma sebepleri konusunda hem fikir olup evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanarak boşanmaktaydılar. Çekişmeli boşanma davasında ise eşler, boşanmada kimin daha çok kusurunun olduğu, manevi ve maddi tazminat tutarı, çocuğun velayetinin kimde olacağı, nafaka miktarı ve hangi malın kime paylaştırılacağı gibi konularda anlaşmazlığa düşmektedirler. Eşlerden birinin boşanmak isteyip diğerinin diretmesi halinde de anlaşmalı boşanma olmadığı çekişmeli boşanma davası olduğu aşikardır.

Aile Hukuku açısından çekişmeli boşanma nedenleri iki şekilde olup şunlardır:

 • Genel Boşanma Sebepleri,
 • Özel Boşanma Sebepleridir.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebeplerine dayanarak eşlerin boşanması genellikle eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenememesi halinde ortaya çıkar. Bu durum genellikle şiddetli geçimsizlik şeklinde vuku bulur. Yargıtay tarafından kabul edilen genel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Eşlerin aileleriyle yaşaması (kayınvalideyle)
 • Eşlerden birisinin çalışmaması
 • Cinsel birliktelik içerisinde yer almamak veya cinsel ilişkiden kaçmak
 • Eşlerden birisinin evlilik dışı çocuğu olması
 • İçki, uyuşturucu veya kumar düşkünlüğü
 • Eşi başkalarıyla kıyaslamak veya eski sevgiliyi unutamadığını söylemek
 • Çocuğun kendisinden olmadığını dile getirmek veya eşi sadakatsizlikle suçlamak
 • Eşini sevmediğini ondan soğuduğunu söylemek,
 • Eşini ailesi ile görüşmesini engellemek
 • Eşi evden kovmak,
 • Eşin üvey evladına kötü muamelede bulunması
 • Eşin dayanılamayacak derecede ağız ve vücut kokusu bulunması ve buna rağmen tedaviden kaçınması,

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Aşağıda sayılacak olan özel boşanma sebeplerinden birisinin gerçekleşmiş olması boşanma için yeterlidir. Özel boşanma sebebinin varlığı halinde ortak hayatın eşler açısından çekilmez hale gelip gelmediği araştırılmaz. Türk Medeni Kanun uyarınca özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina (aldatma),
 • Eşin hayatına kast etme, darp etme veya onur kırıcı davranışta bulunma,
 • Suç işleme,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Eşi Terk,
 • Akıl Hastalığı.
Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön