Doğum İzni

Doğum İzni

Doğum İzni Nedir?

Doğum izni kaç gün sorusunun yanıtı bu yazımızda. Doğum izni,  gebelik ile beraber kadın çalışanların kazandığı bir haktır. Kadın çalışanlar, gebelik ile beraber izin dahil birçok hak kazanmaktadır. Bu hakları özetleyecek olursak; Kısa çalışma saatleri, gece vardiyasında çalışmama, bedenen ağır işlerde çalışmama vb.’dir. Gebe olan işçilere tanınan bu ayrıcalıklı hakların temelini ise İş Kanunu madde 74 oluşturmaktadır. Kanun hükmü, doktor raporu ile gebe olduğunu ispatlayan işçilerin ağı işlerde çalıştırılamayacağını emretmektedir. Aynı şekilde benzer bir kanun hükmü de Türk Borçlar Kanunu’nda bulunmaktadır.

Doğum yapacak kadın işçiye tanınan bu ayrıcalıkların ise ücret olarak bir negatif yansıması olmayacaktır. Diğer bir anlatımla daha az çalışıyor diye aldığı ücrette düşüş yaşanmayacaktır. Gebe olan çalışanın düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple kadın çalışana bu gerekçe ile ücretli izin verilmektedir. Verilen ücretli izinler ise yıllık izinden düşürülmeyecektir. İşverenin işbu izinleri gebe işçiye verme zorunluluğu bulunmaktadır. Tensip zaptı hazırlandı yazımız için tıklayın.

Babalık İzni Nedir?

Babalık izni, modern çağın getirdiği yeni bir durumdur. Aile hayatına erkeğin de katılımını sağlamak amacı ile ataerkil toplumundan kopuşu bakımından önemli bir adımdır. Yeni doğum yapmış kadına gereken maddi ve manevi desteği sağlamak eşin yegane görevidir. Bu bakımdan düzenlenen babalık izni, gerek aile hayatı gerek toplumsal yapının yeniden dizaynı bakımından önem arz etmektedir. Bu belirtilen hususlar açısından doğum yapan kadının eşine verilen izne babalık izni denmektedir. Babalık izni, Tük Hukuk sistemine 2005 yılında ilk kez dahil olmuştur.

Babalık izni verilirken kişi, işçi ve memur olmasına göre bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu durum şu şekildedir; memur sınıfında olan çalışan kişilerin babalık izni süresi aynıdır. Memuriyetin derecesinin izin üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Memurların tümü açısından babalık izni süresi 10 gün olarak düzenlenmiştir. İşçiler açısından ise izin durumu şu şekildedir; İşçi kadrolu ise izin süresi 5 gün, sözleşmesi işçi ise izin süresi 2 gündür. Babalık izni ücretli izin kapsamındadır. Diğer bir anlatımla babalık izni kullanan kişilerin aldıkları ücrette bir kesilme söz konusu değildir. Anlaşmalı boşanma protokolü yazımız için tıklayın.

Doğum İzni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön