İsim Değiştirme Davası

isim değiştirme davası

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası açma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. İsim değiştirme davası açmak isteyen kişileri, bu yöndeki taleplerini destekleyecek nitelikte gerekçeleri olması gerekmektedir. İsim değiştirme davası açısından geçerli bir sebebin aranmasında ise toplumda kişiler arasında isim değişikliğinden doğması muhtemel olan karışıklıkların önüne geçilmek istenmesidir. Geçerli sebebin varlığı bulunmadığı takdirde ise isim değiştirme davasına itiraz mümkün olacaktır.

Ad ve soyad değiştirme davası, hukuki tabiri ile çekişmesiz yargı davalarıdır. Bunun anlamı ise açılan davada tek bir tarafın yani davayı açan kişinin olmasıdır. Yukarıda ele aldığımız üzere çekişmesiz yargı işlerinde somut bir sebebin varlığı aranmaktadır. Bunun hukuki dayanağını ise Türk Medeni Kanunu madde 27 oluşturmaktadır.

İsim değiştirme davası

İsimlerini değiştirmek isteyen bireylerin mahkemeye sunacakları gerekçelerin başında isimlerinin ya da soyadlarının; komik, ahlaka ve terbiyeye aykırı, çirkin, iğrenç olması önem arz etmektedir. Ancak bunlardan bağımsız bir somut gerekçe de ad ve soyad değiştirme davasına dayanak oluşturabilir. Davayı açmadan önce alanın uzman bir Ankara boşanma davası avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

İsim Değiştirme İçin Hangi Mahkemeye Gidilir?

İsim değiştirme davası birçok birey tarafından açılmak istenmektedir. Gerek haklı bir sebebe dayandırarak gerekse sırf ismini beğenmediği için. Adından, birçok farklı sebep doğrultusunda memnun olmayan kişiler eğer yukarıda bahsettiğimiz üzere gerekçeli sebepleri var ise ad ve soyad değiştirme davası açabilecek ve talepleri de yerine getirilecektir. Ancak sırf isminden memnun olmadığı için bu davayı açacak kişinin, ismini değiştirmesi pek olası değildir. Davanın açılması bakımından davacının, herhangi bir belgeyi mahkemeye sunmasına gerek yoktur. Bunun nedeni ise davanın nüfus kayıtları üzerinden devam etmesidir. Kişiler taleplerinin ve iddialarının yazılı olduğu dilekçe ile ikametlerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ad ve soyad değiştirme davasını açabileceklerdir.

İlgili Yazımız: Soybağının Reddi Davası

İsim Değiştirilmesine İtiraz Davası

İsim değiştirme davasına itiraz bazı hallerde gündeme gelebilmektedir. Herhangi bir dayanağı olmadan ismini değiştirmek için dava açan kişiler eğer bu davadan istedikleri sonucu alır ve bu sonuç başka bir üçüncü kişinin hak kaybı yaşamasına neden olursa itiraz gündeme gelecektir. Hak kaybına uğrayan üçüncü kişi, ad ve soyadın değiştirildiğini öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl içerisinde davaya itiraz etmelidir. Aksi halde dava açma hakkını yitirecektir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek adına Hukuki Danışmanlık sitesini ziyaret edebilirsiniz.
İsim Değiştirme Davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön